SAÇIN YAŞAM DÖNGÜSÜ

Saçın Yaşam Döngüsü

• Anajen evre büyüme evresidir.
• Katajen evre ara evredir.
• Telojen evre dinlenme ve dökülme evresidir.
• Bu evreler insanın hayatı boyunca 20 kez döngü gösterir.
• Saçın yaşam döngüsünün %80-90’ı anajen evrededir.
• . Kalan %10’u katajen ve telojen evrelerdedir.
• Yaşam döngü süreleri kişiden kişiye değişebilir (genetik kod)
• Saç kökü, yaş ilerledikçe saç üretimini azaltır, dinlenme evresinde daha uzun süre kalır.
• Saç hayatı boyunca temel olarak 3 evreden geçer.
* ANAJEN EVRE => 1000 gün
* KATAJEN EVRE => 10 gün
* TELOJEN EVRE => 100 gün

Anajen Evre
• Kafadaki saçların %80-90’ı bu evrededir
• Saç 3-5 yıl bu evrede kalır (ortalama 1000 gün).
• Bu evre saç kökünden çıkan saçın sürekli büyüme gösterdiği evredir.
• Saç ayda ortalama 1 -1.5 cm büyür.
• Saç kökünde saça ait pigmentin üretildiği evredir.
• Saçın gereksindiği besin ve mineraller kan yoluyla gelirek saçı besler.
• Beslenen saç aynı zamanda da kalınlaşır.

Katajen Evre
• Kafadaki saçların % 2-3’ü bu fazdadır.
• Bu kısa ara faz 1- 4 hafta sürer (ortalama 10 gün).
• Saç kökü en dip bölgelerinden başlayarak kendi içine çöker.
• Saçın kanla beslenmesi sona erer.
• Pigment üretimi durur.
• Saç follikülü yavaşça küçülmeye başlar.
• Saç kökü yüzey ve yeni saç formu arasında sıkışır

Telojen Evre
• Kafadaki saçların % 10 – 15 ‘i bu fazdadır.
• Bu evre 3 ay kadar sürer (ortalama 100 gün)
• Saçın dinlenme – dökülme evresidir.
• Dinlenme döneminde saç teli uzamaz.
• Döküldüğünde aynı kökten başka bir saç büyümeye başlar.
• Böylelikle yeni bir döngü başlar.
• Dökülme dönemi, foliküllerin yeni saç üretebilmesi için gereklidir.
• Bu nedenle günlük 50 – 100 saç teli dökülür.